BYŁY WARSZTATY SĄ LAPTOPY

Jak już informowaliśmy Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich zorganizowała warsztaty online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie gdańskim”, które odbywały się od 8 lutego do 31 marca 2021 roku. W 31 spotkaniach trwających 62 godziny, w dwóch grupach, brało udział 18 osób. W związku z powyższym główny organizator tego projektu, czyli Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy, zakupiła dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich 6 laptopów ASUS o wartości prawie 11 tys. zł. Laptopy te już do nas dotarły i będą mogły służyć do prowadzenia kolejnych zajęć z dziećmi.


 Wstecz