„WIECZORNY WERNISAŻ” W MIERZESZYNIE

Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Mierzeszynie, Szkołą Podstawową i Sołectwem Mierzeszyn zorganizowało spotkanie kulturalne pod nazwą „Wieczorny wernisaż”. W dniu 17 października 2018 roku w godzinach wieczornych na Placu Niepodległości w Mierzeszynie, w pobliżu powstającego pomnika, przygotowana została wystawa składająca się z 78 prac plastycznych pod hasłem „Laurka dla mojej Małej Ojczyzny”. Prace te zostały wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obecny na tym wydarzeniu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej zapowiedział ufundowanie dla autorów trzech najciekawszych prac nagród książkowych. Oprócz podziwiania dzieł młodych artystów zebrani zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych, a dzieci pokazały, że potrafią także malować kolorową kredą na chodniku. Uwieńczeniem spotkania było przejście do biblioteki na pizzę.


 Wstecz