NARODOWE CZYTANIE W WARCZUW

całym  kraju  2  września  odbyło  się  Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisła-wa Wyspiańskiego.
Także  w  Gminie  Trąbki  Wielkie  nie  mogło  zabraknąć  tej  akcji.  
Czytanie  odbyło  się  na  terenie  Zespołu  Szkół  w Warczu w czasie festynu rodzinne - go.  
Czytali:  Starosta  Gdański  Stefan  Skonieczny, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej  Konkol  oraz  Dyrektor  Zespołu  Szkół w Warczu Anna Bartoszewska.
Zostały  odczytane  fragmenty  aktu  1  –  zabawa  tańce.  Kolejne  Narodowe  Czytanie już za rok.