• 0117.jpg
 • 0046.jpg
 • 0015.jpg
 • 0017.jpg
 • 0052.jpg
 • 0080.jpg
 • 0033.jpg
 • 0128.jpg
 • 0069.jpg
 • 0087.jpg
 • 0078.jpg
 • 0050.jpg
 • 0066.jpg
 • 0129.jpg
 • 0112.jpg
 • 0127.jpg
 • 0059.jpg
 • 0076.jpg
 • 0118.jpg
 • 0090.jpg
 • 0103.jpg
 • 0070.jpg
 • 0020.jpg
 • 0120.jpg
 • 0048.jpg
 • 0091.jpg
 • 0077.jpg
 • 0065.jpg
 • 0058.jpg
 • 0038.jpg
 • 0011.jpg
 • 0133.jpg
 • 0113.jpg
 • 0114.jpg
 • 0039.jpg
 • 0027.jpg
 • 0130.jpg
 • 0074.jpg
 • 0123.jpg
 • 0135.jpg
 • 0003.jpg
 • 0136.jpg
 • 0025.jpg
 • 0121.jpg
 • 0097.jpg
 • 0005.jpg
 • 0086.jpg
 • 0013.jpg
 • 0084.jpg
 • 0088.jpg
 • 0134.jpg
 • 0101.jpg
 • 0007.jpg
 • 0096.jpg
 • 0072.jpg
 • 0018.jpg
 • 0075.jpg
 • 0016.jpg
 • 0031.jpg
 • 0110.jpg
 • 0045.jpg
 • 0067.jpg
 • 0082.jpg
 • 0119.jpg
 • 0095.jpg
 • 0093.jpg
 • 0079.jpg
 • 0036.jpg
 • 0021.jpg
 • 0012.jpg
 • 0023.jpg
 • 0041.jpg
 • 0030.jpg
 • 0024.jpg
 • 0132.jpg
 • 0116.jpg
 • 0105.jpg
 • 0035.jpg
 • 0006.jpg
 • 0034.jpg
 • 0055.jpg
 • 0089.jpg
 • 0057.jpg
 • 0022.jpg
 • 0053.jpg
 • 0040.jpg
 • 0014.jpg
 • 0060.jpg
 • 0001.jpg
 • 0071.jpg
 • 0106.jpg
 • 0111.jpg
 • 0064.jpg
 • 0032.jpg
 • 0104.jpg
 • 0004.jpg
 • 0056.jpg
 • 0131.jpg
 • 0083.jpg
 • 0107.jpg
 • 0008.jpg
 • 0081.jpg
 • 0102.jpg
 • 0122.jpg
 • 0085.jpg
 • 0042.jpg
 • 0063.jpg
 • 0010.jpg
 • 0092.jpg
 • 0124.jpg
 • 0094.jpg
 • 0099.jpg
 • 0002.jpg
 • 0026.jpg
 • 0062.jpg
 • 0061.jpg
 • 0051.jpg
 • 0073.jpg
 • 0044.jpg
 • 0009.jpg
 • 0115.jpg
 • 0019.jpg
 • 0054.jpg
 • 0108.jpg
 • 0125.JPG
 • 0037.jpg
 • 0047.jpg
 • 0049.jpg
 • 0109.jpg
 • 0068.jpg
 • 0126.jpg
 • 0100.jpg
 • 0098.jpg
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, po pozytywnie rozpatrzonym naszym wniosku, podpisała umowę z Biblioteką Narodową w Warszawie na realizację zadania pt. „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.
W ramach tej umowy GBP w Trąbkach Wielkich otrzymała 9153,00 zł, które to dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
W ramach dotacji i wkładu własnego można nabywać:
a) publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, publikacje nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie, drukowane czasopisma kulturalne i społeczno- kulturalne, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości
ukazywania się od miesięcznika do rocznika,
b) usługę zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.
Jednocześnie umowa ta zobowiązuje GBP w Trąbkach Wielkich do wydania środków własnych na w/w cele w wysokości 16998,43 złotych. Tak więc w 2022 roku wydamy na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek 26151,43 złotych. Dzięki temu nastąpi znaczne zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek: w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie. Zapraszamy naszych Czytelników do przekonania się o tym.


  Wstecz  

KARTA DO KULTURY DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!!!

ZAPRASZAMY DO GRY

NASZE PUBLIKACJE

U ŚW. BARTŁOMIEJA

dkk malee

LICZNIK ODWIEDZIN