O nas

Misja biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich to nowoczesne miejsce kultury i edukacji, gdzie:

#książkawzbogacażyciemieszkańców
#każdyjestważny
#łącząsięludzieiidee
#pielęgnujesiętradycjekulturowe
#dbamyoprzyszłośćplanety

Wizja biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich to dynamicznie rozwijająca się instytucja kultury, która buduje i wspiera aktywność kulturową i czytelniczą mieszkańców. Jest to miejsce, w którym szanuje się przeszłość i kreuje przyszłość. Gdzie jest przestrzeń do spotkań grup wielopokoleniowych i ścierają się różne wizje oraz idee. Biblioteka jest otwarta na zmiany i potrzeby użytkowników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na inicjatywy, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i rozwijanie „eco - kompetencji” mieszkańców. To centrum kultury, którego działania wynikają z zadań i pasji zespołu, przynoszące wymierne rezultaty wspierające rozwój gminy.

Wizytówka biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich to Biblioteka, - której Czytelnicy stanowią 1/5 mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie, - gdzie 100% zbiorów znajduje się w katalogu online, - która składa się z Biblioteki Głównej (Trąbki Wielkie) i dwóch Filii (Mierzeszyn, Sobowidz), wnętrza wszystkich w ciągu ostatnich trzech lat przeszły metamorfozy, z których ta w Mierzeszynie dzięki tapecie z historią miejscowości stworzoną wspólnie z Czytelnikami stanowi atrakcję turystyczną,- gdzie funkcjonuje Karta do Kultury,- gdzie oferuje się kody do Legimi oraz udział w akcjach: „Mała Książka – Wielki Człowiek” i „Książki na telefon”, - gdzie organizowane są szkolenia z programowania na robotach photon oraz online z projektowania graficznego,- która wydaje miesięcznik „Głos Trąbecki”, - która wydaje książki o historii poszczególnych wsi naszej Gminy,- gdzie działają kluby DKK dla dzieci, młodzieży, dorosłych i sekcje plastyczne dla dzieci i dorosłych - i gdzie są przemiłe bibliotekarki.