18.06.2021 WERNISAŻ WYSTAWY "MACIERZ SZKOLNA. PRZEDWOJENNA OŚWIATA POLSKA W DZISIEJSZEJ GMINIE TRĄBKI WIELKIE"

100 lat temu rozpoczęła swoją działalność na terenie Wolnego Miasta Gdańska Polska Macierz Szkolna. Z tej okazji Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zaprasza na wystawę, poświęconą działalności Polskiej Macierzy Szkolnej na terenie dawnego Powiatu Gdańskie Wyżyny. Na 13 tablicach oraz w dwóch gablotach, autorzy wystawy Bartosz Gondek oraz Marek Kozłow, przedstawią, w przystępny sposób, zarys historyczny tworzenia się, jak i działalności, polskich placówek szkolnych na terenie dzisiejszej Gminy Trąbki Wielkie. Oprócz samej genezy szkół, ochronek, a także bibliotek wiejskich, przedstawione zostaną postaci legendarnych nauczycieli, którzy za swoją pracę, a także działalność na rzecz krzewienia polskości na tych terenach ponieśli ogromne ofiary, nawet te najwyższe.  Wystawa zawiera także wprowadzenie w sytuację polityczną, warunki życia Polaków na terenie dzisiejszej Gminy Trąbki Wielkie.  Otwarcie wystawy poprzedzone zostanie krótkim wprowadzeniem i komentarzem autorów wystawy Bartosza Gondka i Marka Kozłowa.
Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
Zapraszamy!


 Wstecz