DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄ SIĘ PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

W poniedziałek, 8 lutego, ruszyły warsztaty online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach dwa razy w tygodniu na platformie Teams. 18 uczestników szkolenia poznaje możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Zapoznają się oni także z dostępnymi  aplikacjami cyfrowymi  do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego  oraz dowiedzą się jakie są rodzaje praw autorskich, co to jest domena publiczna czy creative commons.
Warsztaty odbywają się dzięki przystąpieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich do projektu „Sieć na kulturę w podregionie gdańskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


 Wstecz