DZIECI MÓWIŁY WIERSZE

W dniu 28 listopada 2013 r. w bibliotece głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci ze szkół podstawowych. Patronat nad Konkursem objął Starosta Gdański - Cezary Bieniasz-Krzywiec. Celem Konkursu było propagowanie wśród dzieci poezji polskiej. Był on przeznaczony dla uczniów uczęszczających do grup przedszkolnych i do klas I - III w szkołach podstawowych z terenu Powiatu Gdańskiego.

W Konkursie wzięło udział 31 uczniów z 6 szkół podstawowych: z Czerniewa, Kłodawy, Kolbud, Sobowidza, Straszyna i Trąbek Wielkich. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach. W pierwszej rywalizowały dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I, a w drugiej - z klas II i III.
Komisja konkursowa pracująca w składzie: Małgorzata Kaczorowska (pracownica Starostwa Powiatowego), Romualda Tomczuk (Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie), Patrycja Jereczek (pracownica Urzędu Gminy Trąbki Wielkie) i Mateusz Sroka (Radny Powiatu Gdańskiego) miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie przyznała ona pierwsze miejsce w kategorii młodszej Milenie Mądraszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich za recytacje wiersza Tadeusza Śliwiaka „Zakochana żaba”, natomiast w kategorii starszej – Rozalii Gołębiewskiej ze Szkoły Podstawowej w Straszynie za recytacje wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.
Kolejne miejsca zajęli:
kategoria młodsza:
2. miejsce - Aleksandra Chocholewska (SP Kolbudy), wiersz J. Brzechwy "Mucha",
3. miejsce -  Wiktoria Szymichowska, Jakub Pirch, Szymon Raducha (SP Trąbki Wielkie), wiersz J. Brzechwy "Rozmawiała gęś z prosięciem",
wyróżnienia otrzymały: Magdalena Wojnicz i Sandra Krawczyk.
Kategoria starsza:
2. miejsce - Anna Morawska (SP Czerniewo), wiersz Z. Bukowskiego "Uchroń wiewiórki",
2. miejsce - Dominika Budych (SP Czerniewo), wiersz Z. Bukowskiego "Mała Ojczyzna";
3. miejsce Kamil Karpowicz (SP Straszyn), wiersz D. Wawiłowa "Daktyle",
wyróżnienia otrzymały: Natalia Kruk, Dominika Gorzyńska, Michał Jasiak i Artur Szczęsny.
Nagrodami były dyplomy oraz książki.
W imieniu Starosty Gdańskiego nagrody te wręczał Radny Powiatu Gdańskiego Mateusz Sroka.
Organizatorami Konkursu były: Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.


 Wstecz